Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
Zapoznaj się z polityką prywatności i plików Cookies stosowaną na stronie internetowej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Korzystając w jakiejkolwiek formie z serwisu archeologia.pl zwanego dalej Serwisem akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

 

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu

Dane osobowe przetwarzane są przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk, NIP:583-000-88-26, REGON 000276848, po wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie.

W ramach Serwisu możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Podanie poniższych danych jest niezbędne do zrealizowania Twojego zamówienia złożonego zgodnie z Regulaminem znajdującym się na stronie Serwisu:

 

 imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail , adres korespondencyjny

 

Podanie powyższych danych jest konieczne w celu założenia konta umożliwiającego dokonywanie zakupu w ramach Serwisu

 

II. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych

Administrator danych zastrzega sobie możliwość przekazania lub udostępnienia danych osobowych osób, których danymi administruje osobom trzecim, w przypadku gdy będzie to uzasadnione przepisami prawa, gdy Użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę lub będzie to niezbędne w celu świadczenia usług

 

III. Prawa użytkownika i kontakt z Administratorem:

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia wyrażonych zgód. Adres pod którym można się kontaktować z Administratorem w sprawach ochrony danych to: odo@archeologia.pl.

 

IV. Zasady bezpieczeństwa:

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, które mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 

V. Pliki Cookies:

  1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
  2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
  3. Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
  4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
   • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
   • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny
 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
 3. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
 4. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.